Політика Конфіденційності

м. Полтава 01 січня 2020 року

Справжня Політика Конфіденційності персональних даних (далі Політика Конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Сайт ТОВ «ЕлеваторРемКомплект», розташованому на доменному імені https://erk.com.ua/, може отримати про Користувача під час використання Сайту.

1. Визначення термінів.

    1. У цій Політиці Конфіденційності використовуються такі терміни:

«Адміністрація Сайту https://erk.com.ua/ (далі – Адміністрація Сайту)» – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені ТОВ «ЕлеваторРемКомплект», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного, або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Оператором або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.5. Користувач сайту https://erk.com.ua/ – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт ТОВ «ЕлеваторРемКомплект».

1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлених веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в НТТРS-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. Загальні положення.

Використання Користувачем Сайту https://erk.com.ua/ означає згоду з цією Політикою Конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.

У разі незгоди з умовами Політики Конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.

Справжня Політика Конфіденційності застосовується тільки до Сайту https://erk.com.ua/. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.

Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

3. Предмет Політики Конфіденційності.

3.1. Справжня Політика Конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації Сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Адміністрації Сайту або при оформленні заявки на надання послуг.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики Конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті і включає в себе наступну інформацію:

3.2.1. ім’я Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (email).

3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

– IP адреса;

– інформація з cookies;

– інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);

– час доступу;

– адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

– реферет (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту, що вимагають авторизації.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлені вище, підлягає надійному зберіганню і не поширенню, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і п.п. 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача.

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, який оформив заявки.

4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації.

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.3. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Зобов’язання сторін.

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація Сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п.4. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і п.п. 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

7. Відповідальність сторін.

7.1. Адміністрація Сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до закону України «Про захист персональних даних», за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. Вирішення суперечок.

8.1. До звернення до Суду з Позовом по спорах, що виникають з відносин між Користувачем Сайту і Адміністрацією Сайту, обов’язковим є пред’явлення Претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Отримувати Претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання Претензії, письмово повідомляє Заявника Претензії про результати її розгляду.

8.3. При не досягненні угоди, спір буде відданий на розгляд до Суду відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики Конфіденційності і відносинам між Користувачем і Адміністрацією Сайту застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови.

9.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в справжню Політику Конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика Конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики Конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці Конфіденційності слід повідомляти за адресою: moklyakn@ukr.net.

9.4. Діюча Політика Конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://erk.com.ua/.